Європейська освіта в українському вузі - Освіта - dt.ua

Європейська освіта в українському вузі

3 липня, 2009, 13:07 Роздрукувати Випуск №25, 3 липня-10 липня

Прагнення здобути західну освіту відбиває здорове бажання знати більше, краще, грунтовніше. Ми не обговорюємо стилів і методик викладання, рівня фахівців, які заходять у студентську аудиторію...

Прагнення здобути західну освіту відбиває здорове бажання знати більше, краще, грунтовніше. Ми не обговорюємо стилів і методик викладання, рівня фахівців, які заходять у студентську аудиторію. Ми говоримо тільки про науково-теоретичні та практичні знання в галузі економіки. Рівень світової економічної науки цілком позначається на рівні економічних дисциплін, які викладаються в західних університетах. І якщо виходити з того, що західна економічна думка випереджає вітчизняну, зважаючи на вищий рівень розвитку суспільства і суспільних відносин, то входження в цю науку дозволяє отримати відповідь на запитання, що очікує нас у недалекому майбутньому: які форми економічної діяльності розвиватимуться переважно; чому неминуча еволюція підприємницьких структур; які фахівці визначатимуть економічний розвиток як кожного підприємства, домогосподарства, так і для національної економіки в цілому; яким вимогам повинен відповідати сучасний працівник.

Можна по-різному йти до відповідей на ці запитання, але найкоротший, найраціональніший і, швидше за все, найоптимальніший шлях — здобути освіту західної вищої школи, не полишаючи меж своєї країни. Це дає можливість залишатися в середовищі, до якого й мають бути адаптовані нові знання, сприймати це середовище як середовище свого перебування і творчості, нічого про нього не придумуючи, не домислюючи й не беручи інформацію з іноземних джерел, як це трапляється під час навчання за кордоном. Найкращий варіант інтеграції в систему західної освіти — навчання в Україні за програмами і планами акредитованих західних університетів, із залученням професорів цих університетів для викладання в реальній або онлайновій формі. Один зі способів здобуття такої освіти — Українсько-Австрійська Програма з експортно-орієнтованого менеджменту і міжнародної економіки. Ця програма реалізується в Університеті економіки і права «Крок» (Київ), її учасниками виступають названий університет і IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) — Університет прикладних наук м. Кремса (Австрія). Програма дає унікальну можливість здобути знання як на рівні бакалаврату, так і на рівні магістратури, які повністю відповідають вимогам ведення сучасного бізнесу та функціонування інститутів, діяльність яких пов’язана з міжнародними економічними відносинами.

Ректор IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) Єва Вернер про спільну Укра­їнсько-Австрійську Програму.

— Як виникла ідея відкриття навчальних програм за кордоном?

— Ідея відкриття наших навчальних програм у вищих закладах інших країн виникла зі звичайної цікавості, зможемо ми це зробити чи ні. Це привело до глибоких роздумів над тим, коли і як це було б можливо, і як результат — відкриття програми в закордонному університеті стало реальністю. Цей факт свідчить про чудову можливість закордонної кооперації в галузі вищої освіти між двома університетами, їхніми викладачами та студентами.

— Як оцінює австрійська сторона потенціал українських вузів для реалізації таких програм?

— Поки що в нас є досвід такої співпраці всього лише з одним університетом, і він досить успішний. Гадаю, потенціал теж досить високий.

— Що привабило університет ІМС до реалізації навчальних програм із експортно-орієнтованого менеджменту в Університеті «Крок»? Який у вас досвід співпраці з українськими вузами?

— Спільна праця з Університе­том «Крок» почалася з випадкової зустрічі на міжнародній конференції. Спочатку це була просто ідея, що згодом переросла у співпрацю. «Крок» — ідеальний партнер, оскільки наші відносини спираються на однакові академічне розуміння, ширину поглядів, визначення якості, а всі ці елементи — дуже важливі у сфері вищої освіти.

Співпраця з «Кроком» розпочалася минулої осені з магістерської програми з експортно-орієнтованого менеджменту. І поки що все йде гладко.

— Які особливості спільної програми?

— Її особливістю є те, що студенти, навчаючись у рідному середовищі, користуються перевагами відомої міжнародної програми, їм на професійному рівні викладають українські й закордонні викладачі, і, таким чином, студенти здобувають українську і закордонну кваліфікацію.

— Чи передбачається в рамках програми «подвійний диплом» стажування українських студентів за кордоном? Чи надає їм допомогу австрійська сторона?

— Так само, як і австрійські, українські студенти зможуть проходити стажування за кордоном, якщо знання мови і бажання студента достатні для цього. У цьому плані ми дотримуємося тієї ж філософії, що й зі студентами в Австрії: самоорганізація — одна з головних вимог, яких вони мають дотримуватися.

— Чи можуть українські студенти стати аспірантами закордонного вузу-партнера після захисту «подвійного диплому»?

— Українські студенти, котрі навчаються за спільною програмою, можуть стати аспірантами на тих самих умовах, що й інші студенти Університету Кремса.

— Що б ви хотіли побажати учасникам спільної програми, і чого можуть очікувати від програми абітурієнти?

— Насамперед хотілося б побажати взаємопорозуміння між вузами-партнерами, зокрема особливої уваги заслуговує однакове розуміння якості.

Потенційні абітурієнти можуть чекати від програми високої якості, вигоди і користі від унікального вітчизняного та закордонного досвіду.

Я дуже вірю, що такі спільні програми матимуть значення для єдиного освітнього простору і послужать міцними мостами до закордонної освіти.

Віра Рокоча
Віра Рокоча
Директор Українсько-Авст­рійської Програми з експортно-орієнтованого менеджменту, декан факультету міжнародних відносин Університету економіки і права «Крок», доктор економічних наук професор Віра РОКОЧА.

— Як виникла ідея створення спільної Українсько-Австрій­ської Програми з експортно-орієнтованого менеджменту? Чому саме австрійський університет був обраний партнером для реалізації спільної українсько-західноєвропейської програми?

— Університет «Крок» належить до тих вищих навчальних закладів, які проводять активну політику використання найкращого закордонного досвіду. Це стосується як організації навчального процесу, так і побудови університетської освіти та керівництва вищим навчальним закладом у цілому. Досить сказати, що Університет «Крок» удостоєний почесного звання «Лідер сучасної освіти» Міністерства освіти й науки України і має сертифікат якості Національного органу України із сертифікації, який підтверджує високий рівень управління якістю у сфері надання послуг у галузі вищої освіти і результатів навчальної, методичної та наукової діяльності. Тому реалізація спільних із західними вузами навчальних програм є органічною складовою роботи університету.

Програму «Експортно-орієнтований менеджмент» було вибрано як об’єкт співпраці у зв’язку з тим, що український ринок праці відчуває брак висококваліфікованих кадрів саме у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю, а Університет «Крок» спеціалізується на підготовці студентів із міжнародної економіки. Університет дає грунтовну фундаментальну підготовку, однак її прикладна складова потребує посилення, і це посилення ми запозичили в австрійської вищої школи. Вища школа Австрії має значний освітній досвід із акцентом на прикладному компоненті. Це пояснюється тим, що економіка Австрії (як і України) — високого рівня відкритості, який і визначає експортну орієнтацію країни. Ця об’єктивна умова розвитку викликала необхідність створення спеціальних навчальних програм, які б забезпечували ефективну реалізацію зовнішньоекономічної стратегії країни. В австрійському університеті-партнері така програма викладається англійською мовою, що, з одного боку, пов’язано з участю в ній іноземних студентів, а з іншого — з визнанням авторитету Австрії у підготовці фахівців зазначеного профілю.

— Ваша співпраця з Універ­ситетом Кремса відбувається тільки по лінії реалізації спільної навчальної програми чи охоплює й інші сфери освітньої діяльності?

— Договір про співпрацю передбачає широкі можливості для взаємних контактів. Окрім навчальної, реалізовуватиметься наукова, організаційна, культурна співпраця. Таке розмаїття взаємних зв’язків сприятиме досягненню максимального ефекту. Але почали ми зі спільної навчальної діяльності, оскільки вона — єднальна ланка між усіма аспектами співпраці.

— У чому ви вбачаєте переваги нової навчальної програми?

— Їх досить багато. Першу я назвала — це зведення в одну систему фундаментальної і прикладної підготовки студентів. Слід зазначити, що прикладна підготовка має дві складові. Перша — це навчальні курси, строго орієнтовані на практику, як, наприклад, «бізнес і проектний розвиток», «етика і психологія лідерства та ведення переговорів» тощо, які читаються в магістратурі, і друга — семестрова практика в транснаціональній корпорації. Така тривала практика не типова для українських економічних вузів, але вона необхідна, якщо ми хочемо підготувати працівника, якого не доведеться доучувати й переучувати. Це друга перевага програми. Третя полягає в тому, що навчання відбувається в основному англійською мовою, студенти готові інтегруватися в англомовне середовище і, за належного вивчення ряду дисциплін, проблеми кроскультурного менеджменту їм не загрожують. Четверта перевага — участь у навчальному процесі австрійської сторони. Вона реалізується не лише завдяки приїзду професури Університету Кремса до Києва та проведення занять, а й завдяки постійному моніторингу австрійською стороною навчального процесу в Києві. І п’яте. Студенти, котрі успішно закінчили курс і здобули дві освіти — українську з міжнародної економіки й австрійську з експортно-орієнтованого менеджменту, стають власниками двох дипломів про вищу освіту.

— Які новації освітньої програми «Українсько-Австрійський Проект»?

— Перша новація програми — її унікальність. Аналогічних програм в Україні, практично, немає. Програма становить собою інтеграцію навчальних планів двох європейських університетів, один із яких — сильний фундаментальною підготовкою студентів, дозволяє навчити їх мислити й адаптуватися до умов невизначеності, інший — прикладний, орієнтований на прищеплення студентові навичок чітко визначеної професійної спрямованості. Такий синтез дозволяє підготувати висококласного фахівця, як готового до виконання конкретних виробничих функцій, так і здатного легко перебудуватися залежно від виробничих потреб.

Ще одна новація — інтернаціональний характер програми, який полягає в міжнародно уніфікованому підході до організації навчального процесу і його змістового наповнення. Силабуси навчальних дисциплін, форми контролю і звітності повністю відповідають європейським вимогам. Це досягається завдяки щосеместровій експертизі навчального процесу австрійською стороною. Природно, що якість викладання і якість знань студентів повинні відповідати європейським стандартам.

Третє — програма реалізується на базі національної програми з міжнародної економіки. Але її інтернаціональний характер дозволяє бакалаврам та спеціалістам інших фахів продовжити навчання в магістратурі з експорт­но-орієнтованого менеджменту (австрійська складова програми) й одночасно навчатися у вітчизняній магістратурі будь-якої зі специфічних категорій. Універ­ситет «Крок» пропонує широкий вибір магістерських напрямів.

До особливостей реалізації програми передусім слід зарахувати навчання англійською мовою (тільки 30% дисциплін читається українською мовою), зручний для магістрантів вечірній час занять (оскільки всі вони зазвичай уже працюють). Багато важить і таке: на програмі працюють не лише вчені-викладачі, її ефективність значною мірою визначається тим, що чимало запрошених лекторів, маючи ступінь кандидата економічних наук, володіють власним успішним бізнесом або виконують бізнес-функції високого рівня. Саме такий підхід забезпечує органічне поєднання теоретичної та практичної складових підготовки і виховання сучасного працівника. І, звісно, практика. Вона і на бакалавраті, і в магістратурі триває від 15 до 22 тижнів, що дозволяє не лише апробувати отримані знання, а й набути необхідних професійних навичок. Це може бути розцінене і як новація програми.

Слід наголосити ще на одній особливості: отримуючи два дипломи про вищу освіту, випускники програми створюють собі, поряд із реальною, формальну перевагу на ринку праці. Диплом Університету Кремса конкурентоспроможний не лише на європейському, а й на американському та азіатському ринках.

— Які вимоги пред’являються до абітурієнтів?

— Вступники на освітній рівень «бакалавр» мають надати документ про повну середню освіту, два сертифікати Українського центру оцінювання якості знань із загальноосвітніх предметів і, бажано, сертифікат Британської ради чи іншої спеціалізованої незалежної організації, який підтверджує знання англійської мови на рівні В-2. Якщо його немає, то протягом першого курсу студенти програми слухають додатковий курс англійської мови й наприкінці навчального року проходять відповідне тестування.

Вступники на освітній рівень «магістр» мають надати документ про базову або повну вищу освіту, сертифікат Британської ради або іншої спеціалізованої незалежної організації, який підтверджує знання англійської мови на рівні С-1, скласти вступні тести із двох профільних дисциплін. Профільні дисципліни визначаються напрямом підготовки, вибраним вступником.

— Які терміни навчання на програмі?

— Термін навчання на магістерській програмі — два роки, або чотири семестри, три з яких — теоретичні, один — практичний.

На бакалавраті термін навчання становить чотири роки, або вісім семестрів, — класична формула для українського вузу. Оскільки програма експериментальна, то має специфічну структурно-логічну схему, в яку вписується один семестр практичної підготовки.

— Які можуть бути форми навчання?

— Відповідно до правил вузу-партнера, форма навчання на програмі одна — денна. Але ця форма досить гнучко використовується, дозволяючи враховувати особливості програми та контингенту студентів.

— Чи раді українським випускникам, котрі отримали подвійний диплом, західноєвропейські роботодавці?

— Для західноєвропейського роботодавця неважливо, яку країну представляє працівник. Його головне кредо — наскільки той відповідає його запитам. Оскільки ж існує світовий рейтинг дипломів про вищу освіту, то, за інших однакових умов, виграє той, хто має диплом університету з високим рейтингом. Диплом Університету Кремса задовольнить будь-якого західного роботодавця, коли йтиметься про експортно-орієнтований менеджмент. До того ж наш випускник має додаткову конкурентну перевагу — тривалу практичну підготовку в транснаціональній компанії, яку високо цінують західні підприємці і яку має відносно невелика кількість випускників західних університетів.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу DT.UA
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №35, 21 вересня-27 вересня Архів номерів | Зміст номеру < >
Вам також буде цікаво